Vítejte!

na stránkách fotoklubu MKK Hlinečan.

Historie organizované amatérské fotografie na Hlinecku sahá do padesátých let, kdy byl založen fotokroužek při národním podniku Elektro-Praga. Pod různými jmény působil až do roku 1994, kdy se stal součástí Městského kulturního klubu Hlinečan zřizovaného a financovaného městem Hlinskem. Fotoklubem prošla celá řada významných amatérských i profesionálních fotografů z Hlinska a okolí. Dnes sdružuje asi 15 fotografů, z nichž asi polovina se fotografování opravdu aktivně věnuje. Zaměřují se především na přírodu, krajinu a makrofotografii, méně již na portrét a reportáž. Schůzky fotoklubu se konají pravidelně každých čtrnáct dní. Mimo to se členové fotoklubu společně účastní zájezdů nebo vycházek do přírody, samozřejmě zaměřených na hledání nových záběrů.

Hlavní náplní činnosti fotoklubu jsou činnosti související s účastí v mapových okruzích - příprava vlastních map a celoroční hodnocení prací ostatních fotoklubů. Hlinecký klub byl účastníkem Sudkova mapového okruhu, jednoho z nejstarších vůbec. V jeho posledním ročníku 1992/93 dokonce zvítězil. V současné době se účastní mapového okruhu Vysočina a Turnovského okruhu. V letech 1988 a 2000 bylo Hlinsko pořadatelem okruhu Vysočina, v roce 2002 pak organizovalo Turnovský okruh. Hlinsko se většinou umisťuje v polovině výsledkové listiny. Největších úspěchů dosáhl fotoklub v letech 2002 až 2006. Nejprve to byla 3. místa v ročnících 2002/03 (Vysočina) a 2004/05 (Turnovský okruh). Největším úspěchem v historii skončila sezóna 2005/06, kdy fotoklub Hlinsko obsadil 1. místo v obou mapových okruzích. Úspěch ještě zvýraznil Tomáš Říha vítězstvím mezi jednotlivci v obou soutěžích.

Výše uvedené úspěchy by nebyly možné bez podpory, kterou fotoklubu poskytuje Městský kulturní klub a vedení města. I díky ní může fotoklub pokračovat v dlouholeté tradici a svými snímky propagovat Hlinsko a okolí.Fotogalerie

Galerie je rozdělena do tří základních fotografií: Prezentujeme zde práci všech našich členů, jméno autora se zobrazí po najetí kurzoru na fotografii