Kontakt

Fotoklub MKK Hlinečan

Městský kulturní klub
Husova ulice xxx
Hlinsko 539 01

Schůzky fotoklubu jsou pravidelně během školního roku
každý sudý/lichý čtvrtek od 18 hod v budově MKK
(zadní část Komorního divadla, vstup z Husovy ulice).

Členem se může stát každý, kdo má zájem o fotografii a aktivně se této činnosti věnuje.